พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ราชมงคลรัตนโกสินทร์เกมส์ ครั้งที่ 1

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์
จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ราชมงคลรัตนโกสินทร์เกมส์ ครั้งที่ 1
เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านสุขภาพ และกีฬานันทนาการ และสรรหานักกีฬา
เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าแข่งขันในมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยประเทศ
และมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศในโอกาสต่อไป
ราชมงคลรัตนโกสินทร์เกมส์ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ส.ค. – 3 ก.ย. 2560
โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลาง มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ราชมงคลรัตนโกสินทร์เกมส์ ครั้งที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยจัดการแสดงที่มีชื่อว่า “สถาปัตย์ ภูมิในเสนอ”
และได้ส่งนักกีฬา กองเชียร์ ร่วมเดินขบวนพาเหรด ในการจัดครั้งนี้ด้วย

Facebook