เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
(WALK IN 5)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พื้นที่ศาลายา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567
เกณฑ์การสมัครเรียน
– Portfolio และ สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชา และหลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี ปกติ)
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม (หลักสูตร 4 ปี ปกติ)
สาขาวิชาออกแบบสื่อดิจิทัล
– เอกนิเทศศิลป์
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างและนวัตกรรมอาคาร (หลักสูตร 4 ปี ปกติ)
– เอกการจัดการงานก่อสร้าง
– เอกการจัดการนวัตกรรมอาคาร
ติดต่อสมัครเรียนและสอบถามเพิ่มเติม
พื้นที่ศาลายา โทร 02-441-6000 ต่อ 2781

ปฏิทินการสอบคัดเลือก รอบ Walk in 5

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน

ในวันที่ 2 เมษายน 2567 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจ พฤฒิโกมล คณบดี พร้อมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี….

โครงการ RMUTR Research Mini Expo 2024

โครงการ RMUTR Research Mini Expo 2024

ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ RMUTR Research….

เรื่องกินพี่ไม่เคยแพ้ใคร แต่ทำไมเรื่องหัวใจถึงแพ้เธอ รับเมนูไหนดีคะ ?

เรื่องกินพี่ไม่เคยแพ้ใคร แต่ทำไมเรื่องหัวใจถึงแพ้เธอ

รับเมนูไหนดีคะ ? . ผลงาน โมเดลอาหาร ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา การทําต้นแบบจากแนวคิดทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม . #IDSalaya #IDRMUTR….

โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจ พฤฒิโกมล คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา….

การประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ครั้งที่ 1/2567

ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้มีจัดการประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ครั้งที่ 1/2567 โดย ผศ.ดร โสรัจ พฤฒิโกมล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นประธานในการประชุมประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ครั้งที่ 1/2567….

ถาปัตย์ ผลัดใบ

มานะ มานี ปิติ ชูใจ MARKET

เทศกาลตลาดสร้างสรรค์นักศึกษาสถาปัตย์ฯ . วันที่ 14 March 2024 เวลา 16.00 – 22.30 ใต้ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร รัตนโกสินทร์ https://maps.app.goo.gl/a25pJnjxEsRrnW1v7 . พบกับ อาหารและเครื่องดื่มจากนิสิตสุดปัง มากกว่า 50 ร้านค้า การละเล่นงานวัด (ป่าโป่ง ตักไข่….

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 301 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นำโดยท่าน ผศ.ดร.โสรัจ….

โครงการสัมมนาทางวิชาการ สร้างสรรค์งานสื่อไร้ขีดจำกัดด้วย Generative AI

โครงการสัมมนาทางวิชาการ สร้างสรรค์งานสื่อไร้ขีดจำกัดด้วย Generative AI

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัด“โครงการสัมมนาทางวิชาการ สร้างสรรค์งานสื่อไร้ขีดจำกัดด้วย Generative AI” มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพร้อมในการปรับตัวเมื่อเข้าสู่ยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีบทบาทในการทางาน 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างผลงานสื่อด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) 3. เพื่อแบ่งปันประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญในการใช้ปัญญาประดิษฐ์….

ประชาสัมพันธ์ร้านตัดชุดครุยชุลีมาศ

ร้านตัดชุดครุยชุลีมาศจะมาให้บริการแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00-15.00 น. ณ บริเวณ ลานโถงชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบที่ถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :…

ดีไซน์เก๋ ทันสมัย เข้าถึงชุมชน

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Best of the best ประเภท สวยดี (ทีม Good Element) จากการประกวดการประกวดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 เป็นการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มชุมชน สร้างความเจริญ…

โครงการผลัดใบ 2567

สถาปัตย์ ผลัดใบ “ศิษย์เก่ารำลึก” 67 (มานะ มานี ปิติ ชูใจ) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการผลัดใบ ณ ลานกิจกรรม และห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 2…

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจ พฤฒิโกมล คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา…

นิทรรศการแสดงผลงาน Concept : " URBAN POP เมืองต้องดีชีวิตต้อง POP"

นิทรรศการแสดงผลงาน Concept : ” URBAN POP เมืองต้องดีชีวิตต้อง POP”

การออกแบบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขา สถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ปีการศึกษา 2566 Concept : ” URBAN POP เมืองต้องดีชีวิตต้อง POP” 13-14 มี.ค. 67 ลานกิจกรรม…

โครงการวิชาสัมมนาทางสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

โครงการวิชาสัมมนาทางสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดี กับการจัดโครงการวิชาสัมมนาทางสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล ขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจทั้งภายในคณะและนอกคณะรวมถึงบุคคลภายนอก ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สถาบันพัฒนศิลป์ บพิธพิมุขจักรวรรดิ คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ ศาลายา คณะวิศวะกรรมศาสตร์ พื้นที่ ศาลายา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ทางข้าพเจ้า ในนามอาจารย์ผู้สอนวิชาสัมมนาฯและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ First Step Streamer Like ลุงไนท์ 300%…