นิทรรศการภาพภ่ายสารคดีวิถีชีวิตชุมชน ครั้งที่ 2 สาขาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

พิธีเปิดนิทรรศการภาพภ่ายสารคดีวิถีชีวิตชุมชน ครั้งที่ 2
สาขาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ ขอเชิญชมผลงานการแสดงภาพถ่ายสารคดีวิถีชุมชน
ผลงานโดยศิลปินแห่งชาติ อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
ทีมวิทยากรชั้นแนวหน้าของเมืองไทย บุคคลทั่วไป
อาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
อ.เสาวณิต ทองมี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ
และได้เดินชมการนำเสนอผลงานภาพถ่ายจากการลงพื้นที่ชุมชนในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
นิทรรศการจะเปิดให้ชมในวันที่ 1-31 ธันวาคม 2560 (วันและเวลาราชการ)
ณ ห้องแสดงนิทรรศการ อาคารสิรินธร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Facebook