กิจกรรมคณะ

โครงการสร้างสัมพันธ์สถาปัตย์ผลัดใบ’60

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2560
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการสร้างสัมพันธ์สถาปัตย์ผลัดใบ’60
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารสิรินธร
จัดโดย สโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

กิจกรรมในช่วงเช้า มีพิธีทำบุญ ถวายเพลพระ โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
จากวัดหทัยนเรศวร์ นำเจริญพระพุทธมนต์ ให้ศีล ให้พร
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ นิสิต-นักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

กิจกรรมช่วงบ่าย แข่งขันวาดภาพ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารสิรินธร
และแข่งขันกีฬาฟุตบอล ณ สนามฟุตบอล มทร.รัตนโกสินทร์

กิจกรรมช่วงค่ำ ประกวดการออกแบบชุดสร้างสรรค์
ประกาศผลการประกวด มอบของรางวัล การแสดงดนตรีของนักศึกษา
และกิจกรรมการออกร้านขายอาหาร