กิจกรรมคณะ,  นักศึกษา,  ผลงานนักศึกษา,  สถาปัตยกรรมภายใน

” วิทยานิพนธ์ HUNT : Interior Architecture Thesis Exhibition Rmutr 2018″

ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดแสดงนิทรรศการวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 5
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ในชื่องาน
” วิทยานิพนธ์ HUNT : Interior Architecture Thesis Exhibition Rmutr 2018″
โดยมี อาจารย์เสาวณิต ทองมี คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์โชคชัย นันทวะกุล กล่าวให้โอวาทและ
ให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
นิทรรศการวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2561
ณ ชั้นG บริเวณลาน Atrium ศูนย์การค้า SIAM CENTER

 

ปิดความเห็น บน ” วิทยานิพนธ์ HUNT : Interior Architecture Thesis Exhibition Rmutr 2018″