กิจกรรมคณะ

โครงการสัมนาเชิงวิชาการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21” Lecture Series EP.05 สาขาการจัดการทรัพยากรอาคาร

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และการออกแบบ
ได้จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21” Lecture Series EP.05 สาขาการจัดการทรัพยากรอาคาร
ในหัวข้อ “การจัดการทรัพยากรอาคารและการอนุรักษ์พลังงาน”

โดยได้รับเกียรติจาก

คุณพยุงศักดิ์  ก้อนแก้ว
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท โซลูชั่น เพาเวอร์เน็ตเวิร์ค จำกัด


เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในโครงการสัมนาเชิงวิชาการครั้งนี้
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธร ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

ปิดความเห็น บน โครงการสัมนาเชิงวิชาการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21” Lecture Series EP.05 สาขาการจัดการทรัพยากรอาคาร