กิจกรรมคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 31

ประมวลภาพบรรยากาศฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 31
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560