รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 WALK IN (รอบที่ 1)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 WALK IN รอบที่ 1

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
#Walk in (รอบที่1)
สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2564

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เรียน 4 ปี
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถ.บ.) เรียน 5 ปี

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมภายใน

เทคโนโลยีนิเทศศิลป์

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

การออกแบบสื่อดิจิทัล

การจัดการงานก่อสร้าง

การจัดการทรัพยากรอาคาร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น.
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

สถานที่ติดต่อ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา 96 หมู่ 3 ถนน พุทธมณฑลสาย 5 ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทร.092 248 1331 และ 02-441-6000 ต่อ 2781

Facebook