ไม่มีหมวดหมู่

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 WALK IN (รอบที่ 1)

รับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2565
WALK IN รอบที่ 1

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
#Walk in (รอบที่1)
สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2564


รายละเอียดการรับสมัคร


ใบสมัครออนไลน์

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เรียน 4 ปี
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถ.บ.) เรียน 5 ปี


เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม


Facebook-f

สถาปัตยกรรมภายใน


Facebook-f

เทคโนโลยีนิเทศศิลป์


Facebook-f

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


Facebook-f

การออกแบบสื่อดิจิทัล


Facebook-f

การจัดการงานก่อสร้าง


Facebook-f

การจัดการทรัพยากรอาคาร


Facebook-f


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ


Facebook-f

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น.
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

สถานที่ติดต่อ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
96 หมู่ 3 ถนน พุทธมณฑลสาย 5 ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทร.092 248 1331 และ 02-441-6000 ต่อ 2781

ปิดความเห็น บน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 WALK IN (รอบที่ 1)