กิจกรรมคณะ

พิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการอกแบบ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.19 น.
สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ได้จัดพิธีถวายภัตตาหารเช้าและพิธีทำบุญคณะฯ
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โสรัช พฤฒิโกมล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี
เนื่องในพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการอกแบบ ประจำปีการศึกษา 2562
เวลา 9.19 น.
สโมสรนักศึกษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ได้จัดพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โดยได้รับเกียรติจาก อ.เสาวนิต ทองมี คณบดี เป็นประธานในพิธี
ในช่วงแรกได้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครูคณาจารย์
ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตัวแทนสโมสรนักศึกษา
ตัวแทนนักศึกษานำพานดอกไม้ ธูปเทียน มาลัยบูชาครู หลังจากเสร็จสิ้นพิธี
ประธานในพิธีได้นำคณาจารย์และนักศึกษาประกอบพิธีไหว้ครูช่าง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลังจากเสร็จสิ้นพิธี
ตัวแทนนักศึกษา รำบวงสรวงครู นักศึกษาชมรมกลองสถาปัตย์ตีกลองบวงสรวงครู
หลังจากนั้น คณาจารย์ประจำคณะได้ประกอบพิธีเจิมและจับมือนักศึกษาเขียน
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ณ ห้อง508 ขั้น5 อาคารสิรินธร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ปิดความเห็น บน พิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการอกแบบ ประจำปีการศึกษา 2562