กิจกรรมคณะ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบวางผังเมืองและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ประเทศสิงคโปร์


คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบวางผังเมืองและศึกษาดูงานนอกสถานที่
ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2560 
พร้อมเข้าชมนิทรรศการผังเมือง
ณ Urban Redevelopment Authority (The URA Center) ประเทศสิงคโปร์ 
รวมทั้งโครงการพัฒนาเมืองและการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่สำคัญต่างๆ
เช่น Garden by the bay, Marina Bay Sand ดาดฟ้าชมวิว Sands sky park, Marina Barage,
Merlion, Clarke Quay – Boat Quay, Orchard Road, Capital Green, China Town,
Little India, Bugis Street, Vivo City, เกาะ Sentosa, Universal Studios, Red dot design Museum,
Fountain of Wealth และ Henderson Wave Bridge 

ในการนี้ทางสาขาวิชาฯ
ขอขอบคุณ อ.ปัญจวิชญ วีระกุล (อาจารย์พิเศษ) Phunjavit Weerakul
ที่ได้ช่วยดำเนินการต่างๆ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ปิดความเห็น บน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบวางผังเมืองและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ประเทศสิงคโปร์