กิจกรรมคณะ,  รางวัล,  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

นักศึกษาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล แบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ประจำปีการศึกษา 2561 จาก SYS STEEL

ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่ได้รับรางวัล จากการประกวดแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก
ประเภทนิสิตนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
จัดโดย SIAM YAMATO STEEL COMPANY LIMITED
ได้แก่
นายธนพัทธ์ สัจจสวัสดิ์
รางวัลรองอันดับ 2
ชื่อผลงาน : The Breathe
และ
นายบุญฤทธิ์ นุชชาติ
รางวัลชมเชย
ชื่อผลงาน : Studio Steel

[envira-gallery id=”5308″]

ปิดความเห็น บน นักศึกษาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล แบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ประจำปีการศึกษา 2561 จาก SYS STEEL