โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมี อาจารย์เสาวณิต ทองมี คณบดี กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท
กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

คุณจักรพันธุ์ ณ สงขลา
ตำแหน่ง Managing Director & Photographer Infocus Studios

คุณคุณชญาณี ฉลาดธัญญกิจ
นักแสดงนำซีรี่ย์ เรื่อง notification
มาบรรยายพิเศษและให้ข้อคิด ประสบการณ์ในการเรียน

พร้อมทั้ง รุ่นพี่ศิษย์เก่า ได้แก่ คุณณัฏฐ์ธมล พุ่มจันทร์ ,
คุณสุธาพัฒน์ ศรีโพธิ์รตนะ , คุณสฤษดิ์ รุ่งตระกูลชัย
มาเล่าประสบการณ์ดีๆ ที่เคยผ่านการเป็นนักศึกษาของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

Facebook