กิจกรรมคณะ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ 2560 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 >>รายละเอียด<<
ณ ห้องประชุม A508   อาคารสิรินธร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พื้นที่ ศาลายา

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ 2560 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 >>รายละเอียด<<
ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน  จังหวัดสมุทรสาคร
***ลงทะเบียนและขึ้นรถหน้าอาคารสิรินธร เวลา 8.00-8.30 น.***

ปิดความเห็น บน กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560