กิจกรรมคณะ,  เทคโนโลยีนิเทศศิลป์

เฉียบ!! สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์จัดงานเทศกาลผสมสี ส่งท้ายปี 2560

สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์จัดงานเทศกาลผสมสี ส่งท้ายปี 2560
ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สาขาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ และสาขาวิชาอื่น ๆ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดงานเทศกาลผสมสี (Mixed Festival)
ที่รวมงานศิลปะ สินค้าทำมือ อาหาร การแสดงดนตรีจากนักศึกษา
การแสดงวาดภาพสองมือ (พร้อมกัน)
โดยอาจารย์ปราโมทย์ บุญเต็ม จากวิทยาลัยเพาะช่าง
รวมถึงกิจกรรมบนเวทีจาก พี่จ้อ – พี่ดวง -พี่นิล
ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3
และแอดมินเพจ ชั้นแนวหน้าของเมืองไทย นำโดย เพจ Pixel Crazy 8bit,
หมอแล็บแพนด้า, Contrast, เบื่อผัว / เบื่อเมีย
ที่ให้สาระความรู้ กับนักศึกษาและผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี อาจารย์เสาวณิต ทองมี (คณบดี)
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมในพิธี
โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560