กิจกรรมคณะ,  นักศึกษา

โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ นักศึกษาและพิธีครอบครูช่าง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
สโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ นักศึกษาและพิธีครอบครู
โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อแสดงถึงความเคารพนับถือ การแสดงมุทิตาจิต
และระลึกถึงคุณความดีของครู อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์
ด้วยความตระหนักคุณค่าของพิธีครอบครูสถาปัตย์ (ครูช่าง)
นอกจากนี้ยังสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา ได้ระลึกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
และยึดถือปฏิบัติในภายภาคหน้า อีกทั้งยังเป็นการแสดงความสามัคคีภายในหมู่คณะ
ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาในการร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวและถือโอกาสที่
นักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2561 จะเริ่มศึกษาเล่าเรียนและเริ่มต้นชีวิตนักศึกษา

เริ่มเวลา 7.35 – 9.00 น ทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ ๙ รูป
และ ตั้งแต่เวลา 9.39 น. เริ่มพิธีครอบครูช่าง
รำถวายครูช่าง / ตีกลองถวายครูช่างในพิธี
โดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

จัด ณ ห้องประชุม A508 อาคารสิรินธร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปิดความเห็น บน โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ นักศึกษาและพิธีครอบครูช่าง