กิจกรรมคณะ,  เทคโนโลยีนิเทศศิลป์

กิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์สู่สังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รุ่นที่ 10, รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12
ได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ด้วยการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อน้องๆ
ณ มูลนิธิเด็ก (บ้านทานตะวัน) ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม

โดยกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากการรวบรวมเงินและสิ่งของบริจาค ของนักศึกษา
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
และเงินรายได้ในโครงการภาพยนตร์สั้นพอดิบพอดี ครั้งที่ 4

นับว่าเป็นกิจกรรมดีๆ ของนักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สู่สังคม

ข้อมูล : สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์