กิจกรรมคณะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

– ลำดับที่ 1 ให้รายงานตัว และปฏิบัติหน้าที่
ณ สำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ชั้น 3
วันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2561
-พร้อมนำใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และ
แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. มายื่น

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว