กิจกรรมคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบเข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561

ในวันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2561
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561
ณ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

[envira-gallery id=”4503″]

 

ปิดความเห็น บน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบเข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561