โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์เชิงสร้างสรรค์

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์เชิงสร้างสรรค์
นำโดย ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครการ
พร้อมได้รับเกียรติจาก คุณพุทธิวัฒน์ วิบูลย์เสถียร และคุณกวินพัฒน์ อมรบุลเศรษฐ์
เป็นวิทยากรในการบรรยาพิเศษ ณ คุ้มดำเนินรีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
โครงการจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16 และ 23-27 มิถุนายน 2563

โดยในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ
ณ บริษัทโมเดิรนฟอร์ม ศรีนครินทร์

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ
บริษัทโมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ปฯ CDC Crystal Design Center

Facebook