ไม่มีหมวดหมู่

สำรวจข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แบบสำรวจข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับสำรวจข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของปีการศึกษา 2564
เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ และสาขาวิชา


arrow-icon-down
กรอกข้อมูลตามสาขาวิชา


arrow-icon-down
ขั้นตอนการสมัครใช้ Email

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

ตรวจสอบรหัสนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
รายชื่อ


กรอกข้อมูล

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ตรวจสอบรหัสนักศึกษา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
รายชื่อ


กรอกข้อมูล

สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

ตรวจสอบรหัสนักศึกษา

สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
รายชื่อ


กรอกข้อมูล

สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

ตรวจสอบรหัสนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
รายชื่อ


กรอกข้อมูล

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตรวจสอบรหัสนักศึกษา

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รายชื่อ


กรอกข้อมูล

สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

ตรวจสอบรหัสนักศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
รายชื่อ


กรอกข้อมูล

หมายเหตุ !!!

ขั้นตอนการสมัคร Email

นักศึกษาต้องสร้าง email ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการกับมหาวิทยาลัย


arrow-icon-size3
สมัครใช้ Email


ปิดความเห็น บน สำรวจข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564