รางวัลชนะเลิศ AI and Mixed Reality for e-Learning Innovation Awards ผลงาน ” AReye3D สื่อการเรียนการสอน AR นัยน์ตาของมนุษย์ ” โดยสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ AI and Mixed Reality for e-Learning Innovation Awards
ผลงาน ” AReye3D สื่อการเรียนการสอน AR นัยน์ตาของมนุษย์ ”
ที่นำไปจัดแสดง Showcase
บูธ Bangkok International Digital Content Festival 2018
ในงาน Asia Comic Con 2018 จัดระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2561
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5
และ พิธีมอบรางวัล Bangkok International Digital Content 2018
ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร
โดยมี อาจารย์ ดร.ก้องเกรียรติ หิรัญเกิด
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้

Facebook