นักศึกษาสถาปัตยกรรมภายใน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดออกแบบบล็อกแก้ว

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวอังคณา ดาวศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่ได้รับรางวัลที่ 3 การประกวดออกแบบบล็อกแก้ว
Bangkok Crystal Experimental Design Competition 2018
หรือ โครงการประกวดแนวคิดด้านการออกแบบบล็อกแก้วในรูปแบบใหม่

ในรอบการนำเสนอผลงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

 

Facebook