กิจกรรมคณะ,  สถาปัตยกรรมผังเมือง

โครงการพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2562  
ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลฟุ้งเฟื่อง
ผศ.วรางคณา นิ่มเจริญ
อ.สมยศ ดร.จักรสิน อ.ธีรดา อ.สมชาติ อ.แมนฤทธิ์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง เข้าพบท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลตำบลห้วยพลู เพื่อนำเสนอแผนงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม.

ปิดความเห็น บน โครงการพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม