กิจกรรมคณะ,  บริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น

โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น

ในวันที่ 2-3 กันยายน 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ได้จัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น
ณ มูลนิธิหลวงตาน้อย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดยการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบไปด้วย 5 ทักษะอาชีพคือ
1 การทำกระเป๋าจากไวนิล
2 การทำเคสโทรศัพท์ตากวัสดุธรรมชาติ
3 การทำที่รองแก้วจากการทอเศษผ้า
4 การสร้างผลิตภัณฑ์จากเชือกถัก
5 การสร้างผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชน
ที่สนใจและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำไปประกอบ
เป็นหลักหรืออาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

ปิดความเห็น บน โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น