กิจกรรมคณะ

กำหนดการเรียนเพิ่มพูนความรู้ วิชาวาดเส้น

กำหนดการเรียนเพิ่มพูนความรู้ วิชาวาดเส้น

นักศึกษาใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ที่ผ่านการคัดเลือกในปีการศึกษา 2560 (ทุกรอบ)
เริ่มเรียนเพิ่มพูนความรู้ ” วิชาวาดเส้น ”
ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2560

เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารสิรินธร

สาขาวิชาที่ต้องเรียนวิชาวาดเส้น

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
  • สาขาวิชาออกแบบสื่อดิจิทัล
ปิดความเห็น บน กำหนดการเรียนเพิ่มพูนความรู้ วิชาวาดเส้น