กิจกรรมคณะ

OPEN HOUSE 2018 ARCHITECTURE AND DESIGN INNOVATION CREATIVE SPACE เปิดบ้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ครั้งที่ 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ครั้งที่ 1
ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารสิรินธร

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรางคณา นิ่มเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี
เป็นประธานเปิดโครงการ

และอาจารย์เสาวณิต ทองมี คณบดี
เป็นผู้กล่าวรายงานเปิดโครงการ

กิจกรรม เปิดบ้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ครั้งที่ 1
ให้นักศึกษาและบุคลากรของแต่ละสาขาวิชา ได้จัดแสดงผลงาน การสร้างกิจกรรม
การออกร้าน เปิดพื้นที่และประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ให้น้อง ๆ นักเรียน ที่กำลังสนใจสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ได้รู้จักคณะฯมากขึ้น
ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2561

[envira-gallery id=”5361″]

ปิดความเห็น บน OPEN HOUSE 2018 ARCHITECTURE AND DESIGN INNOVATION CREATIVE SPACE เปิดบ้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ครั้งที่ 1