โครงการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม” ครั้งที่ 6 (EP05) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้จัดโครงการ
” เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ” ครั้งที่ 6 (EP05)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
โดยได้รับเกียรติจาก คุณสาลินี รัตนชัยสิทธิ์
เจ้าของแบรนด์ ผ้าพันคอ CyranoDesign และนักวาดภาพประกอบอิสระ
พร้อมแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลาย และการสร้างแบรนด์ กับแนวคิด “น้อยนิด มหาศาล “
เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธร

Facebook