ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2560
ในวันและเวลาราชการ
สมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ชั้น 3  อาคารสิรินธร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม   โหลดไฟล์แนบ 

Facebook