ติดต่อคณะฯ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น.
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

สถานที่ติดต่อ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา 96 หมู่ 3 ถนน พุทธมณฑลสาย 5 ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทร.092 248 1331 และ 02-441-6000 ต่อ 2781