กิจกรรมคณะ,  ผลงานนักศึกษา

ทีม 420 Studio นักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลนักศึกษา The Best จากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2562

ขอแสดงความยินดีกับ
นายพรชัย เพ็ญอัมพร นายภาคภูมิ บุญศรีเมือง และนางสาววัลญา ศาลา
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
จากทีมยาหม่องชันโรง ที่ได้รับรางวัล The Best
ประเภท คิดดี จากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2562
ทั้งนี้มีอาจารย์กิตติธัช ศรีฟ้า เป็นผู้ควบคุมทีม ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

ขอบคุณข้อมูลจากสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มทร.รัตนโกสินทร์

ปิดความเห็น บน ทีม 420 Studio นักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลนักศึกษา The Best จากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2562