คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ขอแสดงความยินดีกับ
นายพรชัย เพ็ญอัมพร นายภาคภูมิ บุญศรีเมือง และนางสาววัลญา ศาลา
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
จากทีมยาหม่องชันโรง ที่ได้รับรางวัล The Best
ประเภท คิดดี จากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2562
ทั้งนี้มีอาจารย์กิตติธัช ศรีฟ้า เป็นผู้ควบคุมทีม ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

ขอบคุณข้อมูลจากสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มทร.รัตนโกสินทร์