โครงการฝึกอบรมทักษะการประกอบอาชีพด้านการออกแบบและผลิตเฟอร์ประเภทงานไม้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุฑิตา จังหวัดนครปฐม

เมื่อว...

สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการอบรมตกแต่งภาพถ่ายด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์”

ในวันพ...

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 31

ประมวล...

นักศึกษาสาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลเกียรติบัตรผลงานสื่อสร้างสรรค์ “รู้การเปลี่ยนไป ใส่ใจการเปลี่ยนแปลง ดูแลผู้สูงอายุ”

ผศ.ดร....

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมได้รับรางวัลจากการประกวด โครงการ GLOBAL HOUSE DESIGN CONTEST 2017

คณะสถา...

ปิดโหมดสีเทา