โครงการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการและนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลก พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพรช

เมื่อว...

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ที่ได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม

คณะสถา...

โครงการสัมนาเชิงวิชาการ เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ปีที่3 ครั้งที่3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ในวันศ...

โครงการสัมนาเชิงวิชาการ เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

ในวันพ...

ปิดโหมดสีเทา